ВасиМАКС ООД - Al & PVC дограма Contact Me
употреба дограма

УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ, ПРАВИЛНО ПРОВЕТРЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ на Алуминиева и ПВЦ дограма


На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.
Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос ...

прочетете повече ...конденз дограма

КАК СЕ ОБРАЗУВА КОНДЕНЗА ПО СТЪКЛОПАКЕТИ И РАМКИ НА ПВЦ ПРОЗОРЦИ?


автор: Институт по прозоречна техника, Розенхайм, Германия

По принцип конденз може да се появи по повърхността откъм помещението на стъклопакети, съотв. рамки на прозорци. Тогава се говори още за изпотяване или замъгляване на прозореца. Това явление обаче не бива да се бърка с поява на конденз във вътрешността на стъклопакета.
Причините за образуване на конденз по повърхността на строителните елементи (напр. стъклопакети, рамки на прозорци) ...

прочетете повече ...Stacks Image 6248