ВасиМАКС ООД - Al & PVC дограма Contact Me

Характеристики на стъклата и стъклопакетите


Качествени характеристики и сравнението им:

  • Съпротивление на топлопредаване (Ro). Колкото по-голяма е цифрата, толкова по-малко отопляваме атмосферата (т.е. топлината остава в помещението).

  • Звукоизолация в нашият случай наричаме нивото на понижаване на шума. Т.е., ако звукоизолацията е например 30 Дб, а уличният шум е 70 Дб, то той ще бъде сведен до 40 Дб (70-30=40).

Поносими стойности за нивото на шума:

  • за спокоен сън не трябва да превишава 25-30 Дб

  • при почивка – 30-35 Дб

  • по време на работа – 35-50 Дб

Примерни нива на шума в различни райони:
  • жилищни райони – около 60 Дб

  • в центъра на града и промишлени райони – около 70 Дб

Пресмятането е просто: ако живеете (и спите) в центъра на града, тогава ще е необходимо да понижите шума с 40-45 Дб. Ако само работите в центъра, можете да поръчате стъклопакет, понижаващ шума само с 20-30 Дб. Какви са показателите за различните стъклопакети, можете да видите в таблицата по-долу.

Пропускане на светлина

Пропускането на светлина е относителна величина. Ако приемем, че пълната прозрачност е 100%, то 90% означава, че почти всичката светлина влиза в помещението, 10% - че си помещението е тъмно.

Характеристики на различните видове стъклопакети

Вид на стъклото и конструкция на стъклопакета

Tоплопрово-
димост (Ro)

Звукоизолация
(Дб)

Светлопро-
пускане

единично стъкло 4 мм, флоатно

0,17

26

90%

единично нискоемисийно (К) стъкло

0,28

26

83%

4х16х4 стъклопакет с 1 камера, 2 стъкла по 4 мм и междина от 16 мм запълнена с въздух

0,36

31

80%

4х16х4к стъклопакет с едно К-стъкло

0,59

31

75%


Какво представлява т.нар. К–стъкло:


Другото име, под което е известно е нискоемисионно стъкло. Представлява флуатно, прозрачно стъкло с кристално-бял отражателен оттенък и висока слънчева и топлинна защита. При вграждането му в стъклопакет се повишава топлинната изолация на стъклопакета и се изравнява близо до тази на PVC профила, като по този начин не се получава конденз и по самите стъкла. То е едностранно обработени с метал-оксид (титаниево покритие). Слоят е устойчив на механична и химична обработка. Титанът е от групата на благородните метали, и за да промени качествата си са необходими екстремални условия (пример: вакуумна среда плюс температура над 700 градуса). К–стъклото превръща късите лъчи в дълги и връща топлината в помещението което отоплявате. То пропуска една част от слънчевото греене (UV /от 280-380 nm/ – 3%; видима част /от 380-780 nm/ – 44%; IR /от 780-2500nm/ - 53%), втора част рефлектира, и трета част се абсорбира. Стъклото не пропуска лъчи над 2500 nm. Лъчите от отоплителните уреди са над 10 000 nm. Стъклото не ги пропуска, но поглъща определена част и затова се налага въздуха от стъклопакета да се изтегли и да се напълни с газ – Аргон, Криптон или Ксенон (за да не се счупи стъклото от напрежението). Да обобщим в 2 изречения : К-стъклото има по-добри изолационни качества (алтернатива е троен стъклопакет), неговите изолационни качества в стъклопакет са от 1.4 w/м2 К - 1.8 w/м2 К. Нека припомним, че то не е радикално решение на проблема влага в помещението.


Stacks Image 1340
Stacks Image 6260